privacy-statement2021-02-26T13:42:41+00:00

Automobielbedrijf Th. Wenting B.V.  gevestigd aan de Wijnbergseweg 39-41 in Doetinchem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Automobielbedrijf Th. Wenting B.V.hecht veel waarde aan uw privacy en aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van deze bepalingen maar deze website kan ook links bevatten naar andere websites of naar websites van sociale media. Wanneer u op zo’n link naar een andere website klikt moet u zich realiseren dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Wij raden u aan dit privacybeleid te lezen voordat u gebruik maakt van deze websites.

Wij wijzen u erop dat Automobielbedrijf Th. Wenting B.V.geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt en in geen enkele vorm verantwoordelijk is voor de websites van derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Automobielbedrijf Th. Wenting B.V.verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Derde partijen met wie wij samenwerken, zoals advertentienetwerken of social media partijen, kunnen gegevens over jou hebben verzameld die zij met ons delen. Deze gegevens worden vervolgens door ons gecombineerd met de door ons verzamelde gegevens zodat we onze profielen en doelgroepen kunnen verbeteren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze e-mailnieuwsbrief

– Verzenden van bevestiging en andere persoonlijke communicatie

– Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Wij volgen uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

– Lookalike profiling en opstellen van doelgroep profielen

– Om relevante advertenties te laten zien via social media netwerken en op andere websites die u bezoekt

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Automobielbedrijf Th. Wenting B.V.bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Automobielbedrijf Th. Wenting B.V.deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden o.a als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of voor advertentiedoeleinden. Met bedrijven die u wgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Automobielbedrijf Th. Wenting B.V.blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Automobielbedrijf Th. Wenting B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Automobielbedrijf Th. Wenting B.V.en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar ons sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Automobielbedrijf Th. Wenting B.V.wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Automobielbedrijf Th. Wenting B.V.neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Wijziging van ons privacybeleid

Alle wijzigingen die wij in de toekomst aanbrengen in ons privacybeleid zullen hier worden gepubliceerd. Wij adviseren u daarom regelmatig te controleren of het privacybeleid is gewijzigd of aangevuld.

Laatst gewijzigd: 2 juli 2018

  • subaru-outback-testdag

Testverslag Subaru Outback

augustus 11th, 2021|

Suspendisse id lobortis mauris. Nunc at orci sem. Aliquam nec felis sit amet tortor pellentesque cursus quis.